Skip to content

Oferir productes sense GLÚTENS com a estratègia.

  • by

El 27 de maig va ser la data de la celiaquia, dia Nacional del Celíac que ens recorda que aquest col·lectiu ha d’eliminar de la seua dieta el gluten per a no sentir els efectes de la seua malaltia.
Desde l’obligació d’informar del seu contingut a oferir productes i plats elaborats per a celíacs com a estratègia per al nostre negoci. Hem de platejanos el grau de servei que volem oferir a aquest collectiu des dels nostres negocis de restauració. El reglament europeu (UE) Núm. 1169/2011 expressa l’obligació dels restaurants a proporcionar als seus clients, la composició quant a allergògens en les seues cartes.
Però la veritat és que el col·lectiu celíac és tan important que hem de veure’l també com un punt de reforç per als nostres negocis. Cada vegada és un col·lectiu més nombrós, l’1% de la població segons la FACE, Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya són Celíacs i un percentatge molt superior, presentaria algun grau d’intolerància.
Si des del nostre negoci oferim opcions sense glútens en la nostra carta, tant de plats com de begudes, tindrem un univers potencial de clients molt major, ens obrim als celíacs, però també als seus acompanyants. A més d’ajudarnos a fidelizar clients i diferenciar els nostres negocis de la competència. El teu ja penses en aquest collectiu?.